Bønneuke uke 2

Vi starter det nye året med å søke Gud og hans vilje.

Menneskets tilbøyelighet til bønn i en eller annen form vitner om vår åndelighet. Som skapt i Guds bilde har vi en sterk lengsel og drivkraft til å være i Hans nærhet. Bønn er derfor naturlig for mennesket.
 


I begynnelsen av det nye året vil vi sette av noe ekstra tid til bønn. Vi vil legge oss selv, det nye året, menigheten og vår by i Guds hender. Vi vil søke Hans ansikt, Hans vilje og  styrke for dagene 2018 vil gi oss. Du gjør deg selv og Guds rike en stor tjeneste hvis du rydder tid og rom i din kalender og hverdag til bønn i uke 2

Bønnesamlinger i uke 2

Tirsdag 9. jan 

kl 11-12          Bønnelunsj. 

kl 1800          I Guds nærhet. Lovsang og bønn. 

 

Onsdag 10. jan

kl 11-12          Bønnelunsj. 

kl 1800          I Guds nærhet. Lovsang og bønn. 

 

Torsdag 11. jan

kl 11-12          Bønnelunsj. 

kl 1800          I Guds nærhet. Lovsang og bønn.